ČSSD a její dlouhodobý program: Globální vládnutí a multikulturní řád

Česká strana sociálně demokratická ve svém dlouhodobém programu uvádí jeden článek. Jeho znění je vysloveně šokující. Tento dokument v oddíle 2.2.2 obsahuje nadpis “Globální vládnutí a multikulturní řád”. Zní vám to šíleně? Je to realita ČSSD!

“Vize globální spravedlnosti obsahuje také politickou a multikulturní stránku. Ta se odvíjí od představy, že dosavadní světový systém, který je prozatím založen na právu vytvářeném stále slabšími suverénními státy, chceme postupně přetvářet na světový systém, který by měl být multikulturně diferencovaný, založený na respektování lidských práv a vybaven globální legitimitou,” to je úvodní odstavec článku, který si klasický volič prostě nepřečte.

“Spolu s oslabováním faktické suverenity národních států se stírají ostré hranice mezi vnitřní a vnější politikou i v ekonomicky nejsilnějších státech,” tvrdí dále ČSSD ve svém dlouhodobém programu a dále dodává: “Jednotlivé společnosti postupně ztrácejí schopnost samostatně určovat podmínky reprodukce svého vlastního života.” Podle programu ČSSD je tak homogenní společnost neschopná se nadále reprodukovat. Všechny sociální nevýhody rodičů ze střední třídy, které mimo jiné připravila právě ČSSD, tak tato strana využívá k propagaci nastolení multikulturního řádu.

Další důvody nastolení multikulturního řádu jsou podle ČSSD ekonomické. Pro právní zkrocení údajně destruktivního působení globálního trhu na jednotlivé části světa je prý důležité “vytvořit reálnou mocenskou základnu pro žádoucí politiku lidského společenství v celosvětovém měřítku.” Podle programu, který mají sociální demokraté stanovený jako dlouhodobý, uvádí také nutnost při různých volbách klást důraz na hlasy příslušníků etnických menšin. “Uskutečňuje se soužití s menšinami, na jejichž práva se ve většině zemí dříve zapomínalo,” tvrdí program.

“Multikulturní demokratická politika se nespokojuje s přehlasováním a ignorováním hlasů národnostních a jiných minoritních skupin obyvatelstva,” je další část věty ze zprávy o dlouhodobém programu současné vládní strany. Dále ČSSD píše: “je zapotřebí odstraňovat materiální a kulturní zneuznání marginalizovaných skupin a národů, a tím vytvářet podmínky pro legitimní formy vlády ve všech zemích světa.”

Závěrem tohoto článku, jenž má pouze 6 odstavců a přesto do nich dokázali natlačit celou multikulturní propagandu, sociální demokraté vzkazují: “při naplňování těchto cílů je Česká strana sociálně demokratická připravena nadále spolupracovat s Organizací spojených národů, Evropskou unií, Amnesty International a dalšími institucemi a sdruženími, které si kladou podobné cíle.”

Strana se tak neobává spolupráce s Amnesty International, která například nedávno vydala lživé výsledky průzkumu, ze kterého vyšlo, že údajně 80% lidí v EU chce přijmout uprchlíky. Je od ČSSD tedy pokrytecké ohánět se demokracií, přestože se několikrát paktovala s komunisty? Není. ČSSD totiž prosazuje multikulturalismus, který má s komunismem mnoho společných znaků.

____________________________________________________

Pokud se vám líbí obsah našeho webu www.stop-multikulti.cz, můžete jej nyní podpořit finančně.

Učinit tak můžete na účet u Fio banky číslo 2401131596/2010, který je transparentní. Odkaz zde.

____________________________________________________

Čtěte také: Šikana Samkové kvůli kritice islámu. Svoboda slova stojí nad propastí

Jak multikulturalismus děsivě dělí společnost: čeká nás série těsných voleb