Vlastenci, politiku nechte doma a 16.4. vyrazte na vlastenecký pochod na Blanik

Poprvé letos se Vladimír Brom rozhodl uspořádat vlastenecký pochod na horu Blaník, v níž podle pověsti spí Svatováclavské vojsko. Mohou klidně spát dál, protože U vědomí současné závažné situace vlasti a národa chce jít Brom s desítkami vlastenců slíbit Blanickým rytířům, že dnešní národ není horší než tehdejší a že dokáže svoji zem ubránit stejně dobře a že rytíři mohou spát klidně dál.

A hned napoprvé se rozhodl dát akci veřejný rozměr. Chce oslovit nejširší veřejnost, stmelovat, sdružovat, vědom si slov Svatoplukových k jeho synům.

“Snažíme se o to, probudit národ, aby si uvědomil, že mu hrozí nebezpečí. Vlastenectví není politická záležitost,” říká Vladimír Brom, který pro akci založil stránky, facebookovou událost i profil. Sám je potomkem jednoho z českých pánů, Jindřicha rytíře Oty z Losu, popraveného 21.6.1621 katem Mydlářem na Staroměstském náměstí. Na popraviště vešel jako čtvrtý z rytířského řádu a celkově sedmý.

Při setkání, na kterém jsme se informovali o podrobnostech akce, která nás zaujala, také vysvětlil, proč je pro něj vlastenectví s politikou neslučitelné. “Když si vezmu pušku,postavím se před svůj dům a budu bránit svoji rodinu před útokem jakýchkoli lotrů, rozhodně nekonám politickou činnost,ale bráním to, co mně je svaté. Pokud se postavím na křižovatku před svou ves bráním i své sousedy,ale opět nekonám nic politického. A jestliže půjdu k Břeclavi a postavím se s puškou na hranici, opět nekonám politickou činnost a bráním svou zem a svoji širší rodinu,svůj národ – svoji vlast…..“

Není to první akce, kterou Vladimír Brom pořádá ,nebo spolupořádá. Organizoval různé historické vojenské ukázky pro diváky, včetně toho, že se několikrát podílel na pořádání „Dne pozemního vojska“ na Bahnech. V roce 1993 byl autorem rozsáhlé výstavy „Uniformy československé armády 1918 – 1938, se zvláštním přihlédnutím k Československým legiím a Sokolskému hnutí“

Akce jako taková začíná kolem 11. hodiny v obci Louňovice, poté se jde na Blaník s vlajkoslávou. Na vrcholu Blaníku bude zarecitována buditelská,tématická báseň a prosloví se slib blanickému vojsku. Tam se též symbolicky vysadí národní strom – lípa. Ta pak bude reálně vysazena při návratu  pod Blaníkem, na místě schváleném Arcibiskupstvím pražským, jemuž Blaník patří.Ukončení akce je zvoleno na 17. hodinu a je individuální, jelikož po skončení proběhne i shromáždění v tamější restauraci. Celý program zde.

Nahoře na Blaníku mohou po předchozí domluvě promluvit i jiné osoby. Politici však nesmí v žádném případě mluvit na akci o politice, akce je totiž apolitická, pouze vlastenecká. “Politiku z vlastenectví dělají politici jen proto, aby do toho mohli mluvit. Ale to není žádné politikum, to je prostě jenom obrana,” říká Brom.