MAPA: Multikulturní Londýn? Spíše souboj etnik o území

Multikulturalisté často uvádí Londýn, hlavní město Spojeného království Velké Británie a severního Irska, jako krásný příklad soužití kultur na jednom místě. Bílí, černí, židé a muslimové s křesťany zde na jenom místě tvoří údajně ucelenou a láskyplnou komunitu. Krásná představa, ale jinak lež. Dokazuje to etnické rozdělení Londýna. Budete se divit, ale město je striktně segregované podle národností.

Zrekapitulujeme si počty. Etničtí běloši tvoří 59,8% populace osmimilionového velkoměsta. Mixovaní a multietničtí obyvatelé (mulati, Asiati/běloši atd.) mají 5% zastoupení, Asiaté 18,4%, Afričané 13,3% a ostatní 3,4%. Ještě je zajímavé, že opravdu etničtí Britové jsou již v menšině a tvoří 44,9% populace metropole. A teď k mapám.

Modrá mapa s obsazením bělochů v jednotlivých oblastech města ukazuje, že nejsou rozprostřeni úplně rovnoměrně. Nejvíce jich žije v jihovýchodní a severovýchodní části města, dále pak na jihu, severním cípu a v nejzápadnější části města.

obsazeni-belochu-v-londyne

Asiaté jsou přeci jen více koncentrováni, a to ve východnější části Londýna a krom nejzápadnější části mají skoro celou levou stranu města. V nejtmavších částech jich žije více než 65%.

obsazeni-asiatu-v-londyne

Asijské a černošské čtvrti v místech, kde mají tato etnika nejvyšší obsazení, sousedí nebo se prolínají. Není to náhoda, nebělošští obyvatelé se postupem času oddělili od bělošských. Mnohé Afričany a Asiaty navíc díky poloze, ze které pochází, spojuje islámská víra.

obsazeni-cernochu-v-londyne

A teď trochu konkrétnější ukázky. V následujících mapách uvidíte v uvedeném pořadí obsazenost Idny, Pákistánci a Bangladéšany. Přestože je jejich podíl poměrně nízký, společně vytvořili komunity a čtvrti, kde mají dohromady většinu. A právě o těchto oblastech se někteří kritici vyjadřují jako o oněch “no go zónách”. Pravda je, že se mnoho bělochů pokouší místům, kde tyto národnosti tvoří většinu, vyhýbat. obsazeni-asiatu-indu-v-londyne

obsazeni-pakistancu-v-londyne

obsazeni-bangladesanu-v-londyne

Závěrečná a shrnující mapka ukazuje zvláštní věc. Přestože převaha bělochů ve městě je již velmi mírná, počet oblastí, kde mají převahu vyšší než 70%, je mnoho. Právě ostatní etnika mají větší tendenci se uzavírat, tvořit paralelní společenství a oddělovat se. Mapka je důkazem. Navíc na ní lze vidět, že místa, která jsou nejhustěji obydlená těmito etniky, jsou od bělochů téměř vyklizena.

etnicka-mapa-londyna

Dle všech mapek vidíte, že oblasti obsazené černochy a Asiaty tvoří dvě větší území, kde vedle sebe tyto komunity žijí bez problému, ale běloši z oblasti mizí. V souvislosti s vraždou českého podnikatele ještě doplníme, že se odehrála ve “žluté” oblasti, tedy tam, kde většinou Bydlí Bangladéšané (40%), běloši tu mají cca 33% a žije tu i 10% Pákistánců. Hádka mezi Čechem, který byl později zavražděn, a jedním z aktérů události a zároveň jedním z podezřelých z vraždy se odehrála v podniku Poplar Fried Chicken, halal restauraci.

Londýn není multikulturní, ale segregační město.

____________________________________________________

Pokud se vám líbí obsah našeho webu www.stop-multikulti.cz, můžete jej nyní podpořit finančně.

Učinit tak můžete na účet u Fio banky číslo 2401131596/2010, který je transparentní. Odkaz zde.