RRTV: nálepky “populista” a “krajně pravicový” jsou v pořádku. I když zazní v České televizi

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) odepsala na náš podnět, který jsme jí poslali následkem jejího živého vysílání z parlamentních voleb v Nizozemí. Redaktorka České televize několikrát označila Geerta Wilderse za populistu a krajně pravicového politika.

“Označení „populista“ považujete za pejorativní, tedy za jakousi nálepku pro “líbivou” politiku či využívání zkreslených a zjednodušených argumentů. Ve skutečnosti se však jedná o ideologii či politický styl akcentující dichotomii mezi lidem a elitami. “Líbivá” politika či využívání zkreslených a zjednodušených argumentů sice může být průvodním jevem populismu, nikoliv však jeho podstatou,” napsala nám RRTV v odpovědi. “Označení „krajně pravicový“ je samo o sobě zcela neutrálním termínem,” dodala.

Ve stížnosti jsme také upozornili, že redaktorka položila hostu takto formulovanou otázku: “Nizozemsko je zakládajícím členem Evropské unie. Jak ale ukázal výsledek Geerta Wilderse, Nizozemci začínají být určitým způsobem skeptičtí vůči Bruselu. Uvědomují si ekonomický a politický přínos Evropské unie nebo ji hodnotí spíš na základě emocí?” Podle nás tím totiž vyloučila, že může existovat konstruktivní kritika EU.
“Otázka tedy působí, že nepřipouští možnost konstruktivní kritiky EU, ačkoliv možná byla pouze nešťastně formulována. V celku vysílání daného přímého přenosu se však jedná o ojedinělé porušení zásady nestrannosti, které navíc nedosahuje intenzity možného ovlivnění diváckého postoje. Rada neshledala porušení zákona,” napsala nám RRTV.

Radě jsme odepsali, že podle našich zdrojů pojem “krajně pravicový” neutrální není. Chápán je stále jako výraz pro extrémní politický subjekt či osobnost, která cílí proti rovnosti, demokracii a dá se popsat jako šovinistická, xenofobní či rasistická.

____________________________________________________

Pokud se vám líbí obsah našeho webu www.stop-multikulti.cz, můžete jej nyní podpořit finančně.

Učinit tak můžete na účet u Fio banky číslo 2401131596/2010, který je transparentní. Odkaz zde.

____________________________________________________
Naše odpověď Radě pro rozhlasové a televizní vysílání:

Dobrý den,

rád bych se velmi ohradil proti Vašemu názoru, že pojem “krajně pravicový” je zcela neutrální. Podle mých zdrojů je “krajně pravicový” politik či strana definována zkráceně takto:
“Krajní pravicí se rozumí politický směr, který je extrémní a popírá rovnost všech lidí. Dá se definovat jako nacionalistický, šovinistický, až rasistický a xenofobní. Krajně pravicový politik popírá základní demokratická ustanovení a určitou rasu nadřazuje rasám jiným. Tím se liší od krajně levicového subjektu, který naopak všeobecně prosazuje celkovou rovnost všech lidí bez ohledu na rasu, národnost, náboženství či barvu pleti.” 
Krajní pravice má podobnou definici v historii, historici krajní pravici přičítají nacionalisty, šovinisty, nacisty a fašisty, v poválečném období neofašisty a neonacisty.
S Vaším rozhodnutím tak zcela nesouhlasím a žádám opětovné prozkoumání pojmu “krajně pravicový” a na jeho základě nové zhodnocení zmíněného pořadu České televize.