Archiv štítku: Česká televize

MANIPULACE: Polsko podle České televize ruší gymnázia

Česká televize, Novinky.cz, Aktuálně.cz a další zpravodajské servery v nadpisu svých článků uvádí doslova: “Polsko hodlá rušit gymnázia.” Je to však manipulační nadpis, který má z Kaczyňského udělat totalitního diktátora. Novinky napsaly nadpis doslova takto: “Polsko ruší gymnázia. Kaczyňského ruka sevřela už i školství.”

Skutečnost je však jiná a média tak manipulují jen proto, že vláda zvolená Poláky je pravicová a kritická vůči EU. Pojem “gimnazjum” v polském jazyce totiž znamená jiný typ školy. Za gymnázium jako takové lze v Polsku považovat takzvané “liceum ogólnoksztalace.” Gimnazjum je v Polsku separovaná druhá polovina základního studia. Děti jsou u našich sousedů nejprve šest let na základní škole, po všeobecných a orientačních testech jdou všechny děti na ono “gimnazjum,” kde jsou do 16 let a odkud mohou přestoupit na polské gymnázium či jiné střední školy.

Kaczyňského novela počítá se zrušením tohoto separovaného mezistupně a vytvořením klasické osmileté základní školy, jak tomu bylo dříve. Řeči o tvorbě nových Poláků, jak tvrdila polská novinářka levicovým médiím, či o likvidaci inteligence, jsou tak lži a způsob, jak mezi lidmi vznést paniku.

Je alarmující, že se tohoto šíření poplašné zprávy účastní naše veřejnoprávní televize.

____________________________________________________

Pokud se vám líbí obsah našeho webu www.stop-multikulti.cz, můžete jej nyní podpořit finančně.

Učinit tak můžete na účet u Fio banky číslo 2401131596/2010, který je transparentní.

____________________________________________________

RRTV: nálepky “populista” a “krajně pravicový” jsou v pořádku. I když zazní v České televizi

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) odepsala na náš podnět, který jsme jí poslali následkem jejího živého vysílání z parlamentních voleb v Nizozemí. Redaktorka České televize několikrát označila Geerta Wilderse za populistu a krajně pravicového politika.

“Označení „populista“ považujete za pejorativní, tedy za jakousi nálepku pro “líbivou” politiku či využívání zkreslených a zjednodušených argumentů. Ve skutečnosti se však jedná o ideologii či politický styl akcentující dichotomii mezi lidem a elitami. “Líbivá” politika či využívání zkreslených a zjednodušených argumentů sice může být průvodním jevem populismu, nikoliv však jeho podstatou,” napsala nám RRTV v odpovědi. “Označení „krajně pravicový“ je samo o sobě zcela neutrálním termínem,” dodala.

Ve stížnosti jsme také upozornili, že redaktorka položila hostu takto formulovanou otázku: “Nizozemsko je zakládajícím členem Evropské unie. Jak ale ukázal výsledek Geerta Wilderse, Nizozemci začínají být určitým způsobem skeptičtí vůči Bruselu. Uvědomují si ekonomický a politický přínos Evropské unie nebo ji hodnotí spíš na základě emocí?” Podle nás tím totiž vyloučila, že může existovat konstruktivní kritika EU.
“Otázka tedy působí, že nepřipouští možnost konstruktivní kritiky EU, ačkoliv možná byla pouze nešťastně formulována. V celku vysílání daného přímého přenosu se však jedná o ojedinělé porušení zásady nestrannosti, které navíc nedosahuje intenzity možného ovlivnění diváckého postoje. Rada neshledala porušení zákona,” napsala nám RRTV.

Radě jsme odepsali, že podle našich zdrojů pojem “krajně pravicový” neutrální není. Chápán je stále jako výraz pro extrémní politický subjekt či osobnost, která cílí proti rovnosti, demokracii a dá se popsat jako šovinistická, xenofobní či rasistická.

____________________________________________________

Pokud se vám líbí obsah našeho webu www.stop-multikulti.cz, můžete jej nyní podpořit finančně.

Učinit tak můžete na účet u Fio banky číslo 2401131596/2010, který je transparentní. Odkaz zde.

____________________________________________________
Naše odpověď Radě pro rozhlasové a televizní vysílání:

Dobrý den,

rád bych se velmi ohradil proti Vašemu názoru, že pojem “krajně pravicový” je zcela neutrální. Podle mých zdrojů je “krajně pravicový” politik či strana definována zkráceně takto:
“Krajní pravicí se rozumí politický směr, který je extrémní a popírá rovnost všech lidí. Dá se definovat jako nacionalistický, šovinistický, až rasistický a xenofobní. Krajně pravicový politik popírá základní demokratická ustanovení a určitou rasu nadřazuje rasám jiným. Tím se liší od krajně levicového subjektu, který naopak všeobecně prosazuje celkovou rovnost všech lidí bez ohledu na rasu, národnost, náboženství či barvu pleti.” 
Krajní pravice má podobnou definici v historii, historici krajní pravici přičítají nacionalisty, šovinisty, nacisty a fašisty, v poválečném období neofašisty a neonacisty.
S Vaším rozhodnutím tak zcela nesouhlasím a žádám opětovné prozkoumání pojmu “krajně pravicový” a na jeho základě nové zhodnocení zmíněného pořadu České televize.
Česká televize propaguje Arab fest a aktéra, který neodsoudil trest ukamenováním

Plzeňský Arab fest se opět postaral o nabuzení vášní kritiků. Česká televize situaci ještě eskalovala, když na svém webu zveřejnila článek, kde opěvuje údajného islámského “myslitele” Tariqa Ramadana. Ten je známou firmou.

Ten je vnukem zakladatele Muslimského bratrstva. Za to nemůže, to je jasné. V jedné své knize, a na jejím obsahu trvá, opěvuje tzv. Arabské jaro jako dobu povstání muslimů před diktátory. Vedlejší účinky událostí kolem jara mu zřejmě nevadí.

Několikrát odmítl přímo odsoudit ukamenování. Odůvodňoval to vždy tím, že v islámském světě je mnoho islámských kultur, které se neshodnou na některých bodech. Stejně tak odmítá přímo odsoudit trest smrti za cizoložství a homosexualitu.

Dále pak několikrát projevil touhu, aby se islám vrátil tam, kde již ztratil věhlas. Nepřímo tak označil Balkán či Španělsko. Ze Španělska byli muslimové po různých sporech a válkách dokonce úplně vyhnáni. Je to však již přes 400 let a muslimové se do země se podobnými problémy vrací.

Arab fest je údajně festival, který ukazuje arabskou kulturu. Podle zkušeností z předchozích let však ukazuje pouze islám. Cca 10-15% jinonáboženské menšiny festival ignoruje.

____________________________________________________

Pokud se vám líbí obsah našeho webu www.stop-multikulti.cz, můžete jej nyní podpořit finančně.

Učinit tak můžete na účet u Fio banky číslo 2401131596/2010, který je transparentní. Odkaz zde.

Česká televize chystá propagandistický dokument o muslimech. Už píše muslimům s žádostí o účast

Veřejnoprávní Česká televize, jejímiž hlavními příjmy jsou koncesionářské poplatky daňových poplatníků, tedy občanů, jenž mají televizi, chystá dokument o muslimech, který, jak sám tvůrce v dopise muslimům píše, “má ukázat vztah mezi muslimy a nemuslimy z nového úhlu.”

Dopis zveřejnila muslimka Romana Červenková, známá například schvalováním kamenování dle zákona sharia za veřejný projev nevěry či homosexuality. Josef Fišer z ČT Červenkové napsal, že současné problémy se řeší jen na základě jednoduchých hospodských populistických urážek. Shání tedy pouze muslimy, kteří se zabývají ekologií či sociálními tématy.

Josef Fišer již má za sebou například dokumentární seriál Dokud nás víra nerozdělí, který pojednává o tom, že jednotliví věřící mohou soužít v míru, pokud si navzájem ustupují.

____________________________________________________

Pokud se vám líbí obsah našeho webu www.stop-multikulti.cz, můžete jej nyní podpořit finančně.

Učinit tak můžete na účet u Fio banky číslo 2401131596/2010, který je transparentní. Odkaz zde.

ČT masírovala ohledně voleb v Nizozemí. Podali jsme stížnost na RRTV

Až ke stížnosti na RRTV dospělo sledování pořadu Horizont ČT24. Geerta Wilderse ve vysílání až v desítkách případů označila za radikála, populistu a ultrapravicového.

____________________________________________________

Stížnost na vysílání Horizontu ČT24 dne 15.3.2017

Dobrý den,

podávám stížnost na ČT za její vysílání v pořadu Horizont ČT24 dne 15.3.2017 kolem 20:00 až do 23:00. Tendenční zpravodajství ČT porušila zákon o veřejnoprávních médiích jednostranným vysíláním.

Nizozemského kandidáta do parlamentu Geerta Wilderse minimálně několikrát jednoznačně pojmenovala jako “Populistu”, taktéž opakovaně jako “radikála”, stejně jako “krajně pravicového” přičemž žádnou jinou stranu ani politika reportéři nikterak nehodnotili, či vyzdvihovali ostatní strany jako proevropské.

Další alarmující záležitostí byl například rozhovor s panem Okrouhlíkem. Otázka redaktorky na Michaela Okrouhlíka v čase 21:55 zněla neuvěřitelně tendenčně:

“Uvědomují si Nizozemci ekonomický a politický přínos EU, nebo ji hodnotí spíš na základě emocí?”

Otázka jasně naznačuje, že kdo kritizuje EU, mýlí se, protože EU je jasným přínosem. Všechny pochybnosti o EU redaktorka smetla ze stolu jako emocionální.

Není možné, aby dle zákona Česká televize, povinna držet se nestrannosti, podsouvala divákovi hodnocení politiků. Tytéž fauly ČT využívala například při volební noci v USA v listopadu loňského roku.

Očekávám omluvu České televize za podjatost a okamžitou nápravu. Děkuji.

Stížnost uložena pod číslem  #13460

____________________________________________________

Stížnost si můžete zkopírovat a poslat svým jménem přímo na RRTV přes tento formulář. Vyplňte datum 15.3.2017 a čas od 21:30 do 22:00.

Stížnost by se dala podat na celý program ČT24 a ČRo o politice. Tento pořad však předčil všechno nálepkování posledních dní.

____________________________________________________

Pokud se vám líbí obsah našeho webu www.stop-multikulti.cz, můžete jej nyní podpořit finančně.

Učinit tak můžete na účet u Fio banky číslo 2401131596/2010, který je transparentní. Odkaz zde.