Archiv štítku: Itálie

Největší argumentační faul multikulturalistů: Jsme odpovědní za kolonie

Jako Západ jsme odpovědní za to, že jsme vykořisťovali rozvojové země a nyní musíme za tyto zločiny zaplatit, to je jeden z argumentů, proč přijímat migranty i ze zemí, kde momentálně válka nezuří. Mimochodem, někteří masochisté toto osočování použijí ve chvílích teroristických útoků. Pokud je totiž nevyvratitelné, že útok nebyl spáchán osamělým vlkem, ale byl organizovaný, pachatel se mstil chamtivému Západu za kolonie a útok tak pořád nemá nic společného s islámem.

Tak se podíváme na nedávnou historii. Zkusíme pominout, že v době, kdy islámští dobyvatelé vypalovali knihovny, zotročovali ženy a řezaly mužům hlavy za to, že nechtěli být muslimy, odřízli Evropu od Afriky obsazením Středozemního moře a území dnešních Spojených Arabských Emirátů, čímž již v 8. a 9. století zadělali Africe na velké ekonomické problémy, jelikož ta do té doby s Evropou velmi dobře obchodovala například s obilovinami. Islám tak má na nízké míře bohatství Afriky velký podíl již historicky.

Pro úplnost ještě předem dodáváme, že Česká republika v nedávné historii neměla žádnou kolonii a další státy Evropy a dnešní EU jsou na tom stejně. Je zde tedy náznak k uplatnění kolektivní viny, kterou multikulturalisté odmítají v souvislosti s muslimy, ale používají jí proti západním zemím. Z našeho pohledu velmi pokrytecké, ale ať si to užijí. Další věc je schvalování nenávisti proti Rusku – škatulkování Rusů a samozřejmě bělochů. Ale to se hodí na zvláštní článek.

Pojďme k těm koloniím. Důležité a pro dnešní ekonomiku států je dvacáté století. V Africe jasně vede Francie, v Asii Velká Británie, která však vede celkové pořadí, co se čtverečních kilometrů týká. V předních pozicích neztrácí ani Německo. To je třetí, v závěsu pak Portugalsko a Itálie. Kousek má i Turecko. A právě Turecko má jedno prvenství. Má “kolonií” velmi málo, jsou kolem jeho hranic, přesto se tento muslimský stát, tehdy Osmanská říše, mohl pochlubit první historicky zaznamenanou genocidou v moderní historii, když se postaralo o vyvraždění jednoho a půl milionů arménských křesťanů.

Na druhé misce vah jsou kolonie ostatních států. Evropské státy sice těžily například tamní nerostná bohatství, do svých kolonií však investovaly obrovské sumy a co víc, jejich kolonie nebyly samostatně schopné takové nerostné bohatství vytěžit, nemohlo by na něm jakkoliv zbohatnout a státy by se tak měly většinou daleko hůře i v dnešní době. Problémem bývalých kolonií je neschopnost tamních lidí pracovat, jelikož jsou daleko více než Západ závislí na svých starých, náboženských a ideologických hodnotách. Místo vzdělávání dětí jsou nuceny do práce, místo škol a nemocnic se staví střelecká hnízda a financuje armáda.

Dalším aspektem je míra, s jakou tyto státy finančně a personálně podporují své bývalé kolonie. Zatímco Turecko zásadně odmítá řeči o nějaké genocidě a zvyšují napětí se státy a lidmi, kteří arménské vyvražďování jako genocidu nazvou (a níž by se jakýkoliv turecký představitel v poslední době omluvit a převzal odpovědnost), ostatní koloniální státy dále investují miliardy do rozvoje těchto zemí. Například Evropská komise chce v příštích letech investovat v přepočtu bilion korun na rozvoj zemí, odkud přichází migranti a to tam v mnohých případech ani nezuří válka.

A reakce multikulturalistů? Podle nich se sníží utrpení těchto států, když budeme národy stěhovat do Evropy, v zoufalé chudobě ale žije téměř pět miliard lidí. A Na Turecko si nedovolí žádný novinář a prakticky ani německá kancléřka. Ta tedy hovoří k České republice za české migranty před komunismem a pomíjí Mnichovskou zradu, ale před tureckými politiky se o Arménech zmínit neodvážila. To je prostá realita. Turecko již stovky let používá slabosti naší kultury, která spočívá v pravidle vina >>> odpuštění. A v Turecku je právě odpouštění a tolerance projev slabosti nepřítele.

Pokud chtějí multikulturalisté hovořit o odpovědnosti za kolonie, ať se zamyslí nad pravidly kolektivní viny, uvědomí si, že Česko kolonie nemělo, zamyslí se, co pro své kolonie dotyčné státy dělaly a ať konečně seberou odvahu a začnou mluvit o opravdu všech státech, tedy i o Turecku. To totiž na území své “kolonie” před 101 lety spáchalo genocidu, kterou se multikulturalisté dokonce bojí vyslovovat…