Zkopírujte stížnost RRTV na chování ČT24 ohledně HOAXu o hrdinném muslimovi

Vážená Rado pro rozhlasové a televizní vysílání,

já, nespokojený koncesionář, Vám píši se znepokojením následující stížnost na chování ČT24 vůči čtenářům svých internetových a facebookových stránek. Arogance, se kterou ČT24 přistoupila ke svému velkému novinářskému omylu, již v rámci Zákona č. 483/1991sb. o veřejnoprávních médiích překročila všechny meze. Celou kauzu jsem sledoval a několikrát vyzval přímo ČT24 k nápravě. Bez úspěchu. Proto jsem bohužel nucen se obrátit na Vás s žádostí o apel na ČT24.

Vše začalo 16.11.2015, kdy ČT24 na internetových stránkách vydala článek s názvem "Mnoho životu zachránili v Paříži hrdinní muslimové". V článku byl zmíněn případ Zouheira, muslima, který měl coby strážný u vchodu na Stade de France v Paříži najít u jednoho z teroristů výbušný opasek, zabránit mu ve vstupu na ochozy a tím zachránit mnoho životů. ČT24 čerpala z internetových médií, která informaci zkopírovala ze statusu saúdského novináře Ahmeda al Omrana na Twitteru. V době psaní článku však již svůj status dávno opravil, neboť uznal chybu. Zouheir totiž pouze vyprávěl příběh svých kolegů, sám u pokusu teroristy o vstup na Stade de France nebyl.  Viz obrázky níže:

ČT24 zmínku o Zouheirovi využila k prohlášení, že teroristé nebyli opravdoví muslimové, neboť ti praví prý zachraňovali mnoho Francouzů. ČT24 se, mimochodem, velmi jednostranně klaní na stranu propagace pouze světlých stránek islámu a nepřipouští jakékoliv jeho temné stránky, čímž už tak několik měsíců soustavně porušuje Zákon č. 483/1991sb. o veřejnoprávních médiích.

Několik dní po vydání článku začali čtenáři ČT24 na jejich Facebooku tlačit, aby si článek opravili. ČT24 však během několika vteřin až minut mazala ze své zdi jakoukoliv zmínku o svém omylu. Článek zůstal v původní formě až do 22.11., cca do 14:45h. Téměř týden tak nechala na svých stránkách prokazatelnou lež, informaci, kterou si mohli redaktoři kdykoliv ověřit, jelikož jejich zdroje uváděly zmíněný Twitterový status. Neučinili tak, místo toho se snažili skrývat, že se zmýlili, což trvalo již od 19.11., co se někteří aktivisté pokoušeli onen omyl na Facebooku ČT24 připomenout a upozornit na něj. Zde je příklad, kdy jedna facebooková stránka zkoušela totéž, použila při tom svůj článek, kde byly uvedeny veškeré zdroje.

Zhruba hodinu právě po upozornění této stránky a jejich aktivních příznivců ČT24 článek změnila a vymazala z něj zmínku o Zouheirovi. Jenže za svůj jednoznačný omyl, který využívala k obraně islámu, neuznala žádným oficiálním prohlášením, článek byl ponechán se starým datem, bez jakékoliv omluvy v článku a bez poznámky o tom, že byl nějak upraven. ČT24 tak zjevně porušila nejen Zákon o veřejnoprávních médiích, ale také novinářskou etiku. Veřejnoprávní médium placené občany si takové obstrukce prostě nemůže v žádném případě dovolit. Starou formu článku nicméně stále připomíná odkaz, ve kterém je stále zobrazen původní nadpis.

Dle mého názoru není možné nadále tolerovat podobná gesta ČT24. Jak internetové, tak facebookové stránky jsou ty části ČT24, za které je kanál České televize stále zodpovědný. Česká televize je stále pod tlakem Zákona o veřejnoprávních médiích dle zákona č. 483/1991 sbírky, kde se v odstavci (2) píše:

Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména
a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů.

Dle mého názoru se jedná o několikáté porušení této části zákona. Žádám tedy důkladné prošetření kauzy a apel vůči ČT24 k omluvě za:

1) poskytování podsunutých informací
2) porušování Zákona č. 483/1991sb. o veřejnoprávní televizi
3) porušování novinářské etiky
4) neuznání chyby v případě, že se prokazatelně stala, což je v této situaci nezpochybnitelné.
5) soustavné umlčování těch, kteří na chybu upozorňovali

Za kladné vyřízení mé žádosti, kterou v kopiích jistě obdržíte od dalších několika desítek nespokojených koncesionářů, předem děkuji.

S pozdravem  (vaše jméno)

Dopis můžete odeslat elektronicky přes tento formulář (zde)
Nebo vytisknout a poslat na:

RRTV - stížnosti
Škrétova 44/6, 
120 00  Praha 2

Více o kauze "ČT24 šířila HOAX o hrdinném muslimovi, následně jej bez omluvy smazala z článku"