Romové pouze zneužívají situace, multikulturní organizace jsou pravými viníky

04.05.2015 16:36

Romové patří k velmi zvýhodňovaným skupinám obyvatel České republiky. Za jejich zády stojí mnoho organizací, vláda a média. Například nepřijetí Roma do práce automaticky vyvolává podezření z rasismu. A větší organizace Romea sbírá miliony na ovlivňování médií, aby zatajovala, když nějaký trestný čin či násilnost spáchá Rom. Je to údajně prostředek proti navyšování nenávisti proti Romům. Opak je pravdou, vyvracování těchto faktů vede k novým a ještě extrémnějším mýtům tvrdícím, jak jsou Romové zvýhodňováni. 

Agentura pro sociální začleňování vytvořila milionový projekt Hate Free, který utratil stovky tisíc pouze za propagaci na internetu a v televizním seriálu Ulice. Úřad ombudsmana zaměstnal "špiony", kteří zkoušeli, zda Rom dostane nájemní byt a kdyby mu byly zvýšeny pravomoce, byla Anna Šabatová připravena obesílat všechny podezřelé z diskriminace soudními obsílkami, aby dokázali, že rasisty nejsou. Romea inkasovala dva miliony ze zahraničních fondů na to, aby zamezovala uveřejňování romské národnosti u pachatelů trestných činů a především násilností. 

Je znám i případ téměř mrtvého znásilněného chlapce, kdy pachatel - mladý Rom dostal směšný několikaletý trest. Dále pak je znám případ z Duchcova, kdy byli několikanásobnou romskou přesilou napadeni dva manželé. Manželka má dodnes psychickou poruchu, léčení bude trvat i do konce jejího života, tresty však byly pouze 2, 3 roky odnětí svobody nebo podmínešné tresty. Oba manželé tak mají proč se do konce života se o něj bát. Naproti tomu útočníci z Vítkova, kteří též zkazili život velmi mladé Romce, inkasovali desítky let. Dohromady stráví přes 70 let ve vězení. Nepoměr soudů vyvolává v mysli obyvatel bezmoc. Romové jsou prý všemocní a beztrestní.

Místo toho však média zajímá pouze jedna verze příběhu. Zatímco při napadení romské rodiny ve Vítkově se s obětí natočil i seriál pro Českou televizi, při napadení v Duchcově byly zdůrazňovány pouze příběhy pachatelů, aby tak byl navozen dojem hraní na city. Například projekt Hate Free na oběti romského násilí vůbec nehledí, či slibuje brzkou změnu, která zatím nenastala. ČT a Marfa používá jednomyslně pro takové zločince slovo "mladík". 

Problém romské komunity spočívá v tom, že jí je to dovoleno. Nevěřím, že by Romové měli nějakou tendenci napadat lidi nebo více krást, avšak ochota médií, vládních multikulturních organizací a mlčení politické scény jim to vše umožní. Napadení, kdy je Rom obětí, je například vládou a médii daleko sledovanější, naopak při opačných rolích jsou lidé nuceni se přidat i k nacionalistům a jejich protiromským protestům. Ty jsou pak kritizovány a důvod se neřeší.

Dalším aspektem je chování na úřadech práce a sociálních dávkách. Zatímco u romské populace je častěji nelézáno více projevů agrese, manipulování a zneužívání dávek či nemocenských při pracovních poměrech, na úřadu práce mají podle nového nařízení vlády Romové jako uchazeči o zaměstnání přednost. Není tak divu, že na internetu vznikají fámy a mýty, na které se lidé chytí a nesnášenlivost se tak zvyšuje. Multikulturní hnutí, organizace a jednotlivci zatajují fakta, vyvracování mýtů je pak daleko složitější i proto, že například projekt Hate Free vyzývá k tvorbě nových fám, takzvanému trollingu.

Kdyby nebylo multikulturních hnutí stojících za Romy, kterých jsou v Česku zbytečně desítky, Romové by měli stejné povinnosti jako ostatní a problémů by nevznikalo zdaleka tolik.