Nepočítejte muslimy. Multikulturalismu to vadí.

06.05.2015 00:12

Ve Francii je již díky lobbingu levicových politických hnutí a multikulturních organizací zakázáno dělat jakékoliv statistiky na základě národnosti, náboženství nebo etnického původu. Zaručuje to například různým Mohamedům a Mahmedům, aby bylo skryto jejich náboženství či původ, které jsou tak či tak zřejmé již ze jména. Pravicový starosta francouzského města Béziners Robert Ménard do médií přiznal, že z dedukce jmen vytvořil jakýsi modelový statisticky příklad, kolik že to muslimských žáků má na svých základních školách. Podle nadpisu na internetových stránkách Mladé Fronty to tak nechal někým provést. Nicméně nejspíše opravdu jen dedukoval.

Rozhodně není nic špatného, že se starosta dozví, že do jeho základních škol chodí již nadpoloviční většina mladých muslimů (prý okolo 60%). Ukazuje to například, jakým kulturním směrem město kráčí, v tomto případě, kdy již kráčí k islámskému monokulturalismu, je už na místě se ptát po opatřeních vedoucích k přizpůsobení se islámu, která jsou ve Francii již v plném proudu. Místo alarmujícícho faktu, že ve Francii skutečně dochází ke kulturnímu převratu, se řeší skandál. Jak mohl starosta města porušit zákon a vytvořit si seznam muslimů? Multikulturní organizace a hnutí toto srovnávají se seznamy Židů, které si za druhé světové války tvořili nacisté. Samozřejmě nelze ani trochu předpokládat, že by starosta Béziners plánoval nějakou fyzickou likvidaci malých dětí, což vzhledem k jeho pravicovému smýšlení jistě mnoho multikulturních aktivistů minimálně naznačí. 

Starostovi nicméně hrozí soud. Po medializaci a rozmazání příběhu se do aféry pustila policie a příslušné úřady. Nyní se bude pátrat, zda starosta Ménard neudělal "islamofobním" prohlášením osudovou chybu. Takzvaná islamofobie se totiž v dnešní multikulturní západní Evropě trestá. Dívné. A to jsme si mysleli, že žijeme v nějaké svobodě slova a činu. Více než dedukce a počty se zdají být ilegální opatření, která mají tomuto bránit.