Multikulturalismus by měl být zakázán spolu s islámem

21.08.2015 16:15

Některá nábožensky se tvářící a nebo politická nezisková hnutí poslední roky stupňují agresivitu proti svobodomyslnosti. Názor je něco druhořadého nebo je potřeba mít ten správný. Po čtvrt století přichází nová totalita, která jako virus s sebou nese režim ještě horší. Zkrátka již je jasné, že fanatici multikulturalismus dostali do fáze, kdy neexustuje jiná šance než jej zakázat a pokusit se vytvořit novou myšlenku o toleranci, jejíž podmínkou je tolerance striktní, tedy tolerance jen toho, co toleruje ostatní.

Jen se na to podívejte. V roce 2013 iniciovali multikulturalisté pochod s tématem "Čechy v ČR nechceme". Za dlouhá léta první projev nesnášenlivosti přímo namířené proti jedné národnosti, ba dokonce vůči jejím lidem jako jednotlivcům, byla chválena Českou televizí jako nadsázka proti rasismu. Navíc stále častěji vznikají protičeské projekty, které mají údajně parodovat projekty zaměřené proti islámu či sociální politice, po shlédnutí detailů však vidíte velmi rasistický a útočný obsah plný lidí - oikofobů, tedy pomatenců, kteří šíří nenávist proti své rodné zemi a jejím obyvatelům, třeba i proti své vlastní rodině, která má jiný názor.

Hate Free Culture iniciativa před nedávnem ocenila přístup muslimských žen z hnutí My Stealthly Freedom, které poukazují na nošení hidžábů, burek a nikábů jako na symbol islámského útlaku vůči ženám. Jenže byla zmíněna a chválena i evropská verze bojující za nošení islámského oděvu jako symbolu svobody náboženského vyznání. Tuto verzi prosazují hlavně evropské konvertitky k islámu. Srovnat útlak s právem na uznávání toho útlaku jako svobody je chyba hlavně zmíněných konvertitek. Ty do islámu vstupují s naprostou neznalostí. Hate Free pak nemůže nic dělat. Přímo schvalovat My Stealthly Freedom je proti filozofii Hate Free, jelikož je to iniciativa silně proislámská. To jsou ostatně téměř všechny multikulturní projekty.

Čím to? Jejich působení platí hlavně EU. Tady pak existuje spojitost mezi financemi unie a injekcemi islámských sponzorů z Východu, kteří mají moc nad cenou ropy. To je zásadní. Islám by po rozpadu Osmanské říše již prakticky neexistoval, nebýt černého zlata. To může být i přičina toho, proč výzkum ohledně alternativních zdrojů tak pokulhává. Od objevu ropy má na chod planety islám obrovský vliv. Hrozba o podpoře islámu nebo skokovému zvýšení cen ropy, které by mohlo rozdrtit nejen evropskou ekonomiku tak zřejmě nutí evropské představitele k totalitnímu jednání, kdy je islám nadzemské právo.

Například svět všech zelených politiků pomalu opouští téma životního prostředí. Čeští Zelení též. Hromadně začali opěvovat islám a dokonce komunisticky špinit jeho kritiky. Jeden z českých zelených, Šadií Shanaáh dokonce téma ekologie opustil úplně a jen se snaží pomlouvat členy protiislámských hnutí. Neziskové organizace dělají totéž.

Myslíte si například, že někoho zajímají Češky, které se provdaly za muslimy? I přes stále se opakující smutné příběhy o domácím násilí, nucení k islámu a únosů dětí, na stále se množící případy, které se v podobných situacích stávají téměř pravidlem, neupozorňuje. Tam totiž neexistuje klička, která by odvedla pozornost veřejnosti od islámu. Žádná nezisková organizace se tímto přímo nezabývá. Organizace podporující islámské imigranty naopak rostou jako houby po dešti.

Dokonce Romea, největší česká proromská lživě propagandistická organizace, začíná islám a imigraci muslimů opěvovat na svých internetových stránkách. Podle organizace jsou kritici islámu rasisté a často je jim nepravdivě přiřazován i odpor k Romům. Romea však tuto etniku se svými neefektivními aktivitami opouští a jde směrem k imigrantům a islámu.

Multikulturalismus má pak velmi dobře našlápnuto k tomu, stát se myšlenkou vlastně podporující vraždění. Takže zatímco rozbité okno mešity v Brně se objevilo ve všech českých médiích a místní islámský předák upozorňoval, že se stoprocentně o vandalismus nejedná, že je to naprostý agresivní útok proti muslimům a že jsme krok od Kříšťálové noci, kdejaký teroristický útok, třeba ten v Iráku, kdy bomba usmrtila 76 lidí, se zamlčuje a naopak, multikulturní hnutí spíše dementují méně důležité případy, kdy se snaží upozorňovat například to, že "není jisté, zda ten vrah křičel Allahu Akhbar," a podobně.

Je to naprosté morální selhání, kdy je 76 životů druhořadých oproti jednomu muslimskému oknu. Navíc, pokud bychom takto přemýšleli všichni, mohli bychom jako kritici islámu za osobní útok považovat rozbité okno v oblíbené restauraci, v sousedním bytě, domě, nebo považovat za pokus o vraždu ze strany islámu poraženého chodce v místě, kudy obvykle chodíme do práce. Bylo by to prakticky totéž. Navíc pokusy například České televize povyšovat islám se jen množí, do toho Babišova a Bakalova média a EU sponzorované programy, které se budou jen množit s dalšími pravověrnými muslimy v Evropě...

Všechno je to spolu sehrané. Evropa se má islamizovat. Tak si to přejí šejkové. A představitelé jdou do toho s nimi. Je to o penězích a hesle "islamizace se nedožiju". Tato forma multikulturalismu je pro kulturní rovnováhu neúnosná. S islámem, který jedná v rozporu s ústavami a lidskými právy, by se měl zakázat i multikulturalismus. Měla by se vymyslet nová forma demokracie a tolerance, kdy se má tolerovat jen to, co je v souladu s principy, na kterých jsme postavili naší vyspělou západní civilizaci. Ta, narozdíl od té islámské, není určena k podpoře násilí proti odlišným, ženám, psům, nepodporuje zákaz humoru, vtipných kreseb a rozhodně nepovyšuje svojí kulturu nad jiné. To je islám. Hleďte, co se stalo po Charlie Hebdo. Téměr úplně se zakázaly karikatury Mohameda a jiných islámských symbolů. To je multikulturní demokracie, pro kterou naši předkové neumírali v boji s Turky.