Betlémské světlo: Skauti pomáhají připomínat boj proti mohamedánům

04.01.2016 22:21

Každý rok se v Rakousku uskutečňuje převzetí Betlémského světla. V roce 2015 se tak stalo 12.12. v katolickém kostele ve farnosti Neusimmering na náměstí Enkplatz ve Vídni. Zde světlo převzali brněnští skauti a přepravili jej do Prahy. O této již tradiční události v krátké reportáži hovořila i Česká televize. Zajímavá je historie a vznik této skautské tradice. 

Předání Betlémského světla, které probíhá od roku 1986 na podporu zrakově postižených, se zřejmě insipirovala pověst města Florencie. Tehdejší římský papež Urban II (ve funkci 1088 - 1099) vyzval rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu do mohamedány obsazené Palestiny a osvobodili hlavně Betlém a Jeruzalém - rodiště a hrob Ježíše Krista. Tím vznikli křižáci, jelikož na hrudi měli velký červený křž. Jeden z několika mládenců, jenž se na výpravu nechali najmout z Florencie, tehdy přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese zpět plamínek ohně z věčného světa, které hoří v Betlémské basilice. 

O několik let později však k městu dorazila menší skupinka válkou zubožených mužů, v jejíž čele šel jeden s hořící svící. Všichni navrátivší přísahali, že světlo je opravdu z Betlémské basiliky a že jej nesou přímo z války proti mohamedánům. Dle legendy se tedy jedná o první a zároveň poslední Betlémské světlo středověku.

A tak vznikla předvánoční tradice předání Betlémského světla, jako vděk lidem, kteří pomáhají postiženým dětem a možná také jako vděk odvážným bojovníkům, kteří se odjeli bít za znovuzískání muslimy dobytého poutního místa křesťanů. 

Křižácké války trvaly dohromady tři sta let. Během mnoha bitev, kdy se třeba v jedné z nich mohamedánům postavily i děti, které byly svými nepřáteli zmasakrovány, chtěla církev ukázat, že má také sílu. Řím tím reagoval na staletí násilí páchané muslimy v Evropě. Evropská válka, která trvala od osmého století, vyvrcholila například nuceným vyhnáním muslimů ze Španělska ve století patnáctém, neboť měli násilnické sklony. 

V rukou islamistů tehdejší doby například skončily stovky tisíc evropských zajatkyň. Praví se, že téměř každá žena vyobrazená jako tanečnice kolem sultánů na starých obrazech, byla evropská otrokyně. V rámci války spálili muslimští válečníci 90% celé antické literatury.

O Bedlémském světle jsme čerpali ze stránek Betlemskesvetlo.cz