Archiv štítku: Člověk v tísni

Romea a Konsorcium neziskových organizací v čele s Člověkem v tísni si notují s levicovými extremisty

Server Romea.cz pochvalně označuje demonstraci levicových extremistů, která se konala v Praze dne 17.11. u hlavního nádraží, tedy tam, kde vznikla “iniciativa Hlavák”, která minimálně několik měsíců vedla ilegální sbírku peněz bez postihu úřadů. Iniciativa vznikla mezi lidmi kolem ASC “Klinika” a tu podpořil v létě i Člověk v tísni jménem celého “Konsorcia neziskových organizací”.

V článku, který neupozorňuje na propojení demonstrantů s extremisty a iniciativu chválí, Romea píše: “Těžiště své činnosti vidí v praktické práci, pořádání přednášek a diskusí v ČR i v zahraničí a především v pořádání veřejných shromáždění v ulicích.” Romea již několik týdnů motivuje Romy v Žatci k nenávistným činům proti tamním bělochům pomocí eskalace situace kolem smrti zdrogovaného Roma v tamní restauraci. Psali jsme zde.

Konsorcium neziskovek podporuje extremisty přímo v jejich pražském squattu na “Klinice”

Konsorcium nevládních organizací spolupracujících s migranty v ČR, které sepsalo žádost na politiky, aby například ilegálním migrantům opouštěli trestné činy, navíc v létě zastřešilo promítání dokumentů v rámci festivalu Jeden svět, jenž financuje česká vláda a pořádá Člověk v tísni.

Politické neziskovky sepsaly manifest, ve kterém přikazují politikům a médiím, co dělat

Další zajímavé informace o Člověku v tísni zde, zde a zde.

Takzvané autonomní sociální centrum Klinika již několikrát nepřímo přiznalo propojení s levicovými extremisty. Ilegálně obsadili majetek státu a podpořili Igora Ševcova, který byl vyšetřován pro žhářský útok na ministra obrany Stropnického. Na webu se též chlubí podporou nejhledanějšího levicového extremisty v ČR Lukáše Borla, před kterým policie varuje, že je ozbrojený a nebezpečný. Klinika rovněž otevřeně vyhrožuje svým oponentům a do budovy, která jim nepatří, nevpouštějí ty, kteří s nimi nesouhlasí, nebo jim posílají výhrůžky.

SMRT STÁTU! Klinika se chlubí podporou teroristy Borla

HateFree Cutlure byli s extremisty na jednom pódiu

Skupina HateFree Culture, kterou platí stát a zahraniční vlády z norských fondů, se pomocí na pódiu přítomných zástupců podniků z “klubu” HateFree zone objevila na plackách levicových extremistů. Akci navíc organizoval člen socialistické skupiny a antisemita Májíček.

HateFree, ČT, Antifa, zelení a antisemita na jednom pódiu. Tak vypadá demonstrace proti nenávisti

Rubrika hoaxů na HateFree je plná pochybných dat

17. listopad: Příznivec Antify vedle Halíka v knihovně Václava Havla

Vladimír 518, rapper, který ještě v roce 2013 aktivně rappoval na akcích, které financovaly levicové extremisty z hnutí Antifa, bude v knihovně Václava Havla předčítat jeho dílo u příležitosti akce “Havlův obývák”, která se koná 17.11., 27 let poté, co jsme jako národ jeden levicový extremismus – komunismus – začali vyhánět z mocenských křesel. Krom něj bude u stolu sedět a číst například šéfredaktor levicově propagandistického Respektu Erik Tabery.

Akce bude otevřená veřejnosti. Návštěvník bude moci nahlédnout do díla spisovatele absurdního žánru (absurdní drama, atd) a poslechnout si jej i naživo. Rapper, který otevřeně uznává své spříznění s levicovým extremismem, bude předčítat díla bývalého prezidenta ČR společně s Tomášem Halíkem, známým multikulturním fanatikem a zároveň jedním z českých reprezentantů církve, který je velmi politicky aktivní.

Prostor dostanou i politické neziskovky

Pod pokličkou akce, která nese souhrnný název Díky, že můžem, dávají pořadatelé prostor i nechvalně známým levicovým politickým neziskovkám, například Amnesty international na Národní ulici, či dalším podporovatelům terorismu a levicového extremismu Člověku v tísni, který například v rámci festivalu Jeden svět uspořádal promítání dokumentu ve squatu levicových extremistů v autonomním soc. centru Klinika.

HateFree nesmí chybět

Vedle Amnesty International a Člověka v tísni se na Národní ulici objeví i náborový stánek HateFree Culture, projektu Agentury pro sociální začleňování, který byl stvořen za ministrování Dientstbiera. S nimi na místo akce dorazí i Evropskou unií placený projekt, který byl několikrát usvědčen z předpojatosti, Demagog.cz. Většina organizací spolupracuje i se Sorosovou Open Society Fund.

Politické neziskovky sepsaly manifest, ve kterém přikazují politikům a médiím, co dělat

“Je nutné”, “je nezbytné” nebo “musí být”. To jsou časté pojmy, které ve svém fanatickém multikulturním manifestu sepsaly politické neziskové organizace v čele s Člověkem v tísni. Argumentují právem a ignorují bezpečnostní rizika. Českým politikům v podstatě přikazují, aby neziskovkám přidávali práci a tím pádem i peníze.

Média a politici musí být multikulturní

Konsorcium na konci manifestu píše: “Považujeme nyní za nutné, aby tvůrci veřejného mínění (zejména politici, členové vlády, prezident a veřejnoprávní média), kteří vedou veřejnou debatu o migraci a svými komentáři formují názory společnosti, zaujímali informované a etické postoje a tím zamezili šíření xenofobního populismu, nárůstu pravicového extrémismu a vedli společnost k vyváženému pohledu na migraci.” Buď jste tedy multikulturní, nebo jste xenofobní populisticky extrémní pravičák. K zamezení extremismu levicového manifest NEVYZÝVÁ.

Integrovat se musí také domácí občané

Bod 3.3: Integrace uprchlíků musí být zajištěna ji během azylového řízení. To píše Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, o.s. Znamenalo by to více práce a tím pádem více grantů pro organizace, které se pod manifest podepsaly. Ty přitom čerpají celkem až desítky milionů z norských fondů, Sorosovy Open Society Fund a dalších zahraničních zdrojů, které tím pádem z cizí země politicky ovlivňují českou multikulturní scénu.

Bod 4.1: Přizpůsobovat se musí obě skupiny, ne pouze migranti, to přikazují neziskové organizace. “Pro úspěšnou integraci je zásadní, aby integrační politika zapojovala všechny obyvatele, nejen osoby s migrantským původem,” píší v manifestu. “Jsme toho názoru, že pro úspěšné začlenění migranta je zcela zásadní občanská integrace,” zdůrazňuje manifest.

Odůvodnění takových požadavků je v odstavci 4.3 výše: “V současné době se stále více objevuje poptávka ze strany některých politiků, médií či části veřejnosti po integraci, která by de facto představovala kulturní asimilaci migrantů. (…) Ve výsledku tato velmi striktní představa o úplné asimilaci zcela zabraňuje integraci, neboť jí klade do cesty nesplnitelné a z hlediska rovnoprávného a plnohodnotného začlenění migranta i nesmyslné podmínky.” Konsorcium tak přiznává, že integrace migrantů je nemožná.

Beztrestní migranti

Členské organizace rovněž žádají, aby například cestování bez dokladů nebylo nijak trestáno. Dále žádají, aby všichni migranti se statusem přechodného bydliště bez rozdílu dalších podmínek dostali možnost volit na místní úrovni a aby se mohli hlásit do politiky.

Celý manifest si můžete přečíst zde. Vzhledem k obsahu však upozorňujeme, že pro jeho čtení je potřeba se obrnit silnými nervy.

 

Neziskovky žádají volební právo pro imigranty a výjimky ze zákonů. Požadavky sepsaly v manifestu

V čele Migračního manifestu, který spadá pod Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, o.s, stojí nezisková organizace Člověk v tísni, která je známá svými špinavými praktikami, podporou teroristů, třebaže nepřímou a spoluprací s ilegálně obývaným “centrem Klinika”. Uskupení, jako je například Nesehnutí, Meta nebo Multikulturní centrum Praha, v manifestu požadují opatření, která by měla vést k snadnějšímu přijetí a integraci imigrantů do EU, zvláště však se baví o České republice a Slovensku.

Čtěte také: Člověk v tísni: spolupráce s extremisty, teroristy a obhajoba islámu na prvním místě

Manifest je poměrně dlouhý, to asi proto, aby se běžný uživatel nedočetl některých sporných bodů.“Svoboda pohybu by měla být normou. Přístup k migraci je však nastaven tak, že primárně se migrovat nesmí,” píše se například v manifestu. Ten například klade důraz i na zpřístupnění všem usazeným migrantům volební právo na místní úrovni a samozřejmě na možnost, aby se mohli stát členy politických stran.

Podle neziskovek podepsaných pod manifest je v Česku velmi neprůhledný imigrační systém. Ten by se měl více otevřít, zjednodušit a zprůhlednit tak, aby byl uprchlíkům srozumitelný. V rámci EU by mělo být dodrženo pravidlo volného pohybu osob. Jakým způsobem držet imigranty v Česku, když budou vědět, že v Německu jsou lepší podmínky, ale manifest neřeší. Dalším vážným aspektem je trvání na přesun rodinných příslušníků imigrantů do cílové země. Manifest nezmiňuje ani mnohoženství, které je v západních zemích v souvislosti s migranty velkým tématem.

Výjimky ze zákona pro imigranty

Krom důrazu na integraci uprchlíků již během azylového řízení kladou multikulturní neziskové organizace apel na odpouštění ilegálního jednání cizinců. Nejen, že je prý potřeba zpřístupnit sociální služby i ilegálním imigrantům, mělo by se jim odpouštět i nelegální chování, například cestování mezi státy bez dokladů a podobně.“Prosazujeme rozšíření působnosti zákona o sociálních službách na všechny migranty bez ohledu na pobytový status. Usilujeme o změnu nastavení dotačních řízení tak, aby byla cílena na všechny migranty, včetně migrujících občanů z EU a neregulérních migrantů,” píše se v dokumentu. Tím tak schvalují, aby se k sociálnímu systému dostali i nevyřešení či vysloveně ilegální imigranti.

Tlak neziskových organizací je v manifestu veden i na zaměstnance státní správy, kteří by se měli též “integrovat” ke kultuře migrantů. “Považujeme za důležité, aby zaměstnanci státní správy, samospráv a dalších veřejných institucí měli do svého profesního vzdělávání začleněnou oblast interkulturní komunikace a interkulturních kompetencí,” uvádí se. Celý Migrační manifest zde. Členské organizace zde.

Čtěte také: Člověk v tísni: kritika islámu je projev nenávisti, kritika jiného náboženství ne

 

 

 

 

Člověk v tísni: spolupráce s extremisty, teroristy a obhajoba islámu na prvním místě

Člověk v tísni je organizace, která jen v České republice operuje se stovkami milionů. Byla založena lidmi kolem Václava Havla, což možná trochu nasvědčuje tomu, jakou politiku by mohla vést. Organizace pomáhá napříč světem, například na Ukrajině, v Afghánistánu či v Palestině. Podle zjištění Stop-multikulti však nejedná podle své vlastní deklarace lidských práv a její financování je podle zjištění přinejmenším pochybné. Zjištěna jsou některá fakta dosvědčující, že organizace pomáhá v Palestině i přívržencům hnutí Hamás, které je oficiálně teroristickou organizací. Organizace pak mlčením podporuje radikalizaci islámu ve světě.

V roce 2004 se o stinné stránky Člověka v tísni zajímaly ruské tajné služby. Ve sklepě nemovitosti, kterou měla česká organizace částečně v pronájmu, byly nalezeny zbraně a tajná tiskárna na falešné dokumenty. Zástupci organizace tvrdili, že o žádném sklepě nevěděli. čečenští teroristé se údajně vydávali za splupracovníky Člověka v tísni. V roce 2011 obvinily tuské tajné služby Člověka v tísni z napojení na teroristickou síť al-Kájda.

O organizaci jsou veřejně známá fakta, která však zaslouží odsouzení. V české republice operuje s velkými penězi, podle výroční zprávy za rok 2013 se stav peněžních prostředků organizace ze 165 milionů zvedl přes veškeré náklady na více než 214 milionů Korun. Česká republika za rok 2013 přispěla částkou 139 milionů, EU 203 milionů, místní rozpočty přispěly 4 miliony a ze zahraničních vlád putovalo na konto Člověka v tísni 89 milionů Korun. Je potřeba zdůraznit, že organizace si s penězi nakládá podle svého uvážení, veškeré prostředky má ve své vlastní moci. Jedním ze spolupracovníků Člověka v tísni je například americká nezisková organizace National Endowement for Democracy. O té by bylo potřeba vědět více.

NED je nevládní organizace financovaná vládou USA. Její demokratické cíle souvisely se svrháváním vlád a suverenních států a manipulací voleb. Jak se tento projekt demokracie projevil v praxi? Zmanipulované volby v Nikaragui v roce 1990 či v Mongolsku v roce 1996. V roce 1991 a 1992 NED svrhla vládu v Albánii a v roce 1996 v Bulharsku. Ve válce mezi Íránem a Irákem se organizace podílela na odevzdávání zbraní do Íránu. Navíc je známo, že ve financování tohoto projektu v rámci “Irán-Contra” hrál velkou roli obchod z drogami. NED se nadále podílel na “demokratickém” Arabském jaru, kdy došlo ke svrhnutí několika stabilních totalitních vlád na Blízkém východě. Z Arabského jara si následky nejvíce odnáší Sýrie po vzniku Islámského státu, Irák a ekonomicky zlikvidovaná, do roku 2013 jedna z nejbohatších afrických zemí, Libye. Organizace NED dodávala zbraně opozičním armádám a tím se, mimo likvidace ekonomiky a stability Libye, podílela na vzniku teroristických organizací, například již zmíněného Islámského státu.

Ohledně tzv. Arabského jara je třeba se ještě pozastavit nad přístupem organizace k režimům tamních zemí. Islámský fundamentalismus se jakž takž dokázal držet na uzdě právě díky až diktátorským režimům Syrie nebo Libye. Rozpuštění těchto režimů, které Člověk v tísni velmi tvrdě kritizuje, vedlo k teroru. Z rebelů proti Asadovi jsou islámští extremisté, třetí strana je právě Islámský stát. V Libyi od intervence Západu vraždí Al-Kájda, která tam doposud neměla šanci se prosadit. Nyní má však mezi obyvateli mnoho podporovatelů. Zkrátka takový režim, jako je islám, lze udržet na uzdě jen za cenu represe. V rámci Arabského jara tato represe povolila a spustila řetězec terorismu, který se již třemi většími útoky dotkl Evropy. Terorismus, který vzešel z Arabského jara, členové organizace nekomentují.

O pochybných praktikách NED píšou i velmi multikulturní Britské listy, Czech Free Press a mnohé nezávislé zahraniční servery. Každá organizace by měla mít jasný přehled o tom, s kým spolupracuje. Organizace Člověk v tísni pak nadále spolupracuje také v Palestině. Tam se společně s OSN a financemi od státu, EU a soukromníků podílí na neustálém informačním špinění izraelské strany konfliktu a pomáhá nejen řadovým Palestincům, ale také teroristům z hnutí Hamás. Tvrzení, že Izraelci bombardují školy, jsou veřejné, důvěryhodné informace nejen tajných služeb, ale i předchozích informací médií však tvrdí, že Hamásovci právě odsud operují s raketami směrem na Izrael. Židovský stát tak v zájmu bezpečnosti občanů musí likvidovat původně civilně zaměřené stavby. Zde jsou záběry, jak Hamás odpaluje rakety ze hřbitova či ze střechy školy. Podle Jiřího Doležala z Reflexu pak Hamás zřizuje v takových budovách muniční sklady a vojenská zásobiště. To však ČVT nezajímá, nadále tlačí na Izrael k ukončení vojenského tlaku. Organizace tak aktivně podporuje teroristy z hnutí Hamás.

Člověk v tísni velmi pomáhá znásilněným ženám v islámském světě. Dotovaná evropskými fondy však mlží o původu motivace jak útočníků, tak soudů, které znásilněné ženy ještě odsuzují k trestům smrti za cizoložství. To, že je špatné, že jedním ze základních prvků islámského právního řádu je diskriminace žen (a nejen jich), se od ČVT prostě nedozvíme. Příležitost měla organizace i letos, kdy psala Českému olympijskému výboru na téma místa konání Evropských her v Baku. V dopise ani zmínka o islámu i přes to, že diktatura Ázerbájdžánu s islámem souvisí. Podle všeho zamlčování a nazývání IS “takzvaným”, se lze oprávněně domnívat, že se jedná o účelové mlžení. Dokazuje to i velmi blízká a neprůhledná spolupráce organizace s Čečenci v oblasti, odkud operují protiruští islámští teroristé. Organizace bude podle všeho o islámu mlžit i nadále.

Proč? Multikulturní byznys přilákal i ČVT. Například v rozhovoru pro Lidové noviny uvádí zástupce ČVT, že syrští uprchlíci hledají útočiště v kulturně blízkých, tedy islámských, oblastech. Turecko však tyto uprchlíky vyhání a volá po splnění povinnosti EU je přijímat. Do Evropy tak míří až statisíce uprchlíků a imigrantů ze Sýrie, křesťané se však přes islámské Turecko zatím dostávají jen stěží a organizace na ně kašlou. Podle zjištění Stop-multikulti také ČVT zdůrazňuje název Islámského státu jako “takzvaný”, což je základní filozofie všech multikulturalistů smýšlejících na straně islámu. Podle tvrzení ČVT k italským a řeckým břehům za zhruba tři a půl měsíce roku 2015 dorazilo jen necelých 40 000 imigrantů. V té době již oficiální zdroje uváděly až pětinásobné počty.

V rámci imigrační krize vyzval ředitel organizace českou vládu k přijímání až tisíců uprchlíků (imigrantů) do České republiky. Ve videorozhovoru uvedl, že nepřijímat uprchlíky je ostudou vlády. Je to prý součást českého všeobecného sobectví. Prý jsou s přijetím cizinců spojena i potenciální rizika, ve srovnání se situací na Východě je však prý povinností Západu přijímat imigranty bez ohledu na rizika. “Značnou část muslimských přistěhovalců se podařilo integrovat do západní společnosti,” tvrdí Šimon Pánek. Názor si po zhlédnutí Charlie Hebdo (a následnému mlčení muslimů), po znásilňovací krizi ve Švédsku, případech hormadné pedofílie v Británii, silvestrovskému znásilňování v Německu a tom zatajovaném ve Švédsku, po listopadových útocích v Paříži, po atentátech v Bruselu, velikém podílu vražd ve Španělsku a celkově velké převaze muslimů v Evropských věznicích (v přepočtu na jejich podíl ve společnosti), udělejte sami.

Člověk v tísni rozhodně netrpí nějakou potřebou zachovat bezpečnostní rizika, byť minimální, za hranicí ČR. V roce 2012 se v rámci MEDEVAC dostalo do Česka několik dospělých syrských mužů, především s vážnými a komplikovanými zlomeninami a popáleninami, bez podrobného prozkoumání, zda se nejedná o bojovníky teroristických organizací. V diskusi pod článkem na toto téma na svých stránkách tvrdí, že si “myslí, že dotyční nikde nebojovali a považují je tak za civilisty”. V případě pomoci za miliony i ze státního rozpočtu je takový přístup přinejmenším riskantní.

V roce 2015 Člověk v tísni rozeslal několika politikům dopisy, ve kterých jim bylo oznámeno, že se rozjíždí nový projekt. Ten má nést název Faktus. Cílem projektu je údajně monitoring politiků a v případě použití xenofobních myšlenek zveřejnění a vyvracení na stránkách projektu. Tuto myšlenku Člověk v tísni dle svých inzercí, kde hledá dobrovolníky, hodlá zhmotnit na jaře tohoto roku. Jeden z politiků dopis zveřejnil i se svojí odpovědí, ve které hodnotí větu “v případě, že se takových výroků dopustíte, budeme nuceni je zveřejnit a veřejně vyvracet” jako výhrůžku a zpochybňuje, že by organizace měla “monitoring činnosti politiků jako popis své činnosti”.

Nezisková organizace se také neobává zastávat se levicových extremistů v Česku, když promítání dokumentů v rámci festivalu Jeden svět, které Člověk v tísni pořádá, zavítalo přímo na takzvanou “Kliniku”, a to v době, kdy aktivisté budovu již obývali neoprávněně, jelikož byla naplněna platnost nájemní smlouvy, která nebyla prodloužena. Klinika je známá tím, že v ní probíhalo školení o tom, jak prorazit policejní kordony, v budově se zdržují bezdomovci a s aktivisty jsou přímo spojené osoby například propojené s plánovaným atentátem na vlak či šikanováním Řízkárny.

V rámci projektů Jeden svět pořádá také projekt “Jeden svět ve školách”. Ten však z drtivé většiny spočívá v obraně islámu, v promítání pro-islámských dokumentů, zabarvování života proroka Mohameda na růžovou. Po promítání si navíc vezme slovo česká muslimka Červenková a přednáší o “krásném” islámu. Červenková ve svých statusech uvedla například, že schvaluje kamenování za cizoložství a popravy veřejně se projevujících homosexuálů. V rozhovoru pro iDNES.cz uvedla, že muslim je za vraždu muslima vždy tvrdě trestán, ale již neuvedla, zda je trestán i za vraždu nemuslima.

Letos vydala organizace zprávu, ve které hodnotí každého, kdo kritizuje islám, z toho, že užívá tzv. Hate Speech. Nenávist k islámu je podle zprávy nelegitimní. I ta slušná a věcná. Nesmí se to. Člověk v tísni uvedl například, že 18 z 20 nejoblíbenějších blogerů na iDNES.cz je islamofobních. Kritika jiných náboženských směrů je nejspíše podle organizace v pořádku, jelikož o ní se zpráva nezmiňuje. Jdeme dál. Šimon Pánek přímo kritizoval české politiky, kteří se při návštěvě čínského prezidenta chovali loajálně a kritizoval i obchodní dohody s Čínou, které byly uzavřeny. Že prezident USA jel do Číny osobně a při návštěvě v Británii byla země k prezidentovi komunistické země daleko vstřícnější, už Pánek pomíjí. S Čínou má velkou obchodní dohodu prakticky každá větší země Západu.

Organizace, která kritizuje kdejaký režim, v roce 2014 vyzvala prezidenta Zemana k tomu, aby zrušil pozvání prezidenta Uzbekistánu s tím, že se jedná o velmi represivní a diktátorský režim, který neváhá využít své občany k otrocké práci. O režimu v Saúdské Arábii se Člověk v tísni nikdy takto nevyjádřil. Přitom například právě v Saúdské Arábii se nyní popravuje tak často, že stát loni hledal nové katy. Saúdové jsou třetí na světě v počtu poprav.

Člověk v tísni nepochybně pomáhá po světě a důsledky pomoci jsou na mnoha místech po světě jasně viditelné. Organizace však disponuje ročně s desetimístným peněžním rozpočtem. Bylo by tedy potřeba, když už jako nevládní organizace operuje se vším dle svého uvážení, více dbát na pravdu, opravdu se zabývat prevencí porušování lidských práv v islámském světě a prověřovat si každého spolupracovníka i organizaci tak, aby nedocházelo k jasným porušením jejich vlastní filozofie. Spolupráce s organizacemi (byť pasivní), lidmi, skupinami, zásahy do médií a otevřená demagogie o integraci muslimů do Evropy, jsou jasné znaky špatného vedení politické sféry organizace. Jednotliví pracovníci to mohou myslet dobře, jejich snaha pak ztroskotá na špatných informacích a lžích ze strany vedení.

Toto velké shrnutí, prosíme, sdílejte.